Sluiten

Zoeken op RDMRotterdam.nl

campus

Kennisinstellingen

Bijzonder aan het onderwijs op de campus van RDM Rotterdam is de vestiging van mbo- en hbo-onderwijs onder één dak: Innovation Dock. Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam werken hier samen; met elkaar en met de op RDM gevestigde bedrijven. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen als de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, YES!Delft, STC-Group, Rotterdam Mainport University en TNO. Op de campus hebben zij volop ruimte voor toegepast onderzoek, innovatie, interactie en experiment.

 

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van het Albeda College en Zadkine. Per 1 augustus 2016 verzorgen zij onder deze naam samen hun technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Om studenten nog beter technisch onderwijs te bieden dat aansluit op de behoeften op de arbeidsmarkt. Daarin werken ze nauw samen met het bedrijfsleven. De opleidingen die Techniek College Rotterdam op RDM aanbiedt zijn Metaaltechniek, Maintenance en Procestechniek en leiden op tot bijvoorbeeld monteur, lasser, verspaner, bank- of plaatwerker.

www.techniekcollegerotterdam.nl

 

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar ruim 30.000 studenten aan hun carrière werken. Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor haar opleidingen en geeft die ook terug. Die praktijk is de wereldstad Rotterdam, het meest dynamische knooppunt van Nederland als het gaat om kenniseconomie, gebiedsontwikkeling, haven en zorginnovatie. Vanuit de hogeschool zijn de opleiding Automotive en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst op RDM gevestigd. Daarnaast is het de praktijk- en projectlocatie voor andere technische opleidingen, zoals bijvoorbeeld Industrieel Product Ontwerpen, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek.

www.hogeschoolrotterdam.nl

 

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich door middel van praktijkgericht onderzoek op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen zijn op het gebied van deltatechnologie, mobiliteit, nieuwe bedrijvigheid, groene chemie, energieneutrale bouw en het schip van de toekomst. Ze focussen zich daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat de ontwikkelde kennis van waarde is voor haar opleidingen.

www.hogeschoolrotterdam.nl/duurzamehavenstad

 

RDM Centre of Expertise

Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.

www.rdmcoe.nl