Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Op RDM werken studenten, docenten en onderzoekers vanuit het onderwijs samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. Op RDM is hiervoor een leerwerkomgeving ingericht door de die lijkt op de praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten. Ook worden er events georganiseerd die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en toekomstbestendig techniekonderwijs.

Toegevoegde waarde voor een ondernemer

Techniek is essentieel voor veel bedrijven in de regio Rotterdam en voor de maatschappij als geheel. Tegelijk is er al jaren een tekort aan (voldoende gekwalificeerd) technisch personeel. Hogeschool Rotterdam en Techniek College Rotterdam leiden jonge mensen op die beschikken over de ’21st century skills’ waar bedrijven behoefte aan hebben. Op RDM Rotterdam zijn de projecten en faciliteiten waarin studenten deze kunnen leren. Als ondernemer kun je bij het onderwijs terecht met je innovatievraag, je kunt gebruikmaken van alle technische faciliteiten op de campus en we helpen je graag aan een goede stagiair.

Door samenwerking te zoeken met de onderwijsinstellingen op RDM Rotterdam:

  • Breng je jouw innovatievraag verder door de frisse ideeën van studenten
  • Krijg je toegang tot de expertise van onze docenten en onderzoekers in meerdere disciplines
  • Werk je direct samen met studenten (jouw potentiële nieuwe werknemers)
  • Vind je die geschikte (afstudeer)stagiair
  • Kun je gebruikmaken van de labs en faciliteiten op de campus van RDM
  • Draag je bij aan beter techniekonderwijs