Geschiedenis

1902 oprichting Rotterdamsche Droogdok Maatschappij

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. (RDM) werd in 1902 opgericht door een consortium van bijna alle Rotterdamse reders met steun van de banken om voldoende onderhoudscapaciteit in Rotterdam te verzekeren. De RDM begon met scheepsreparatie, maar breidde haar activiteiten al spoedig uit tot nieuwbouw, eerst van vrachtschepen, maar later ook van tankers en passagiersschepen.

1914 Tuindorp Heijplaat

Voor de huisvesting van een deel van de medewerkers liet de RDM vanwege de afgelegen ligging van het bedrijf, o.a. door het graven van de Waalhaven, een eigen dorp bouwen, dat na 1914 verrees en Tuindorp Heijplaat werd genoemd. Basis uitgangspunt voor de woningen in 1914 was een eengezinswoning met vijfkamers en een tuintje. Daarnaast zorgde de RDM voor alle overige publieke gebouwen, zoals de winkels, een bibliotheek, een vergaderlokaal, drie kerken, feestgebouw Courzand, een badinrichting met wasserij voor kleding, een muziekpaviljoen, zwembad, sportvelden en een bijzondere school. Alleen de openbare school werd door de gemeente gerealiseerd. Begin jaren 50 werd tevens een bejaardenhuis gebouwd, een van de eerste woonvoorzieningen voor gepensioneerde werknemers in Nederland. De architect van de eerste bouwfase was H.A.J. Baanders die niet alleen de woningen ontwierp maar ook het stedenbouwkundig plan. Baanders was overigens ook de ontwerper van het hoofdkantoor van de RDM.

1939 Grootste Nederlandse scheepsbouwer

Tot de Tweede Wereldoorlog verviervoudigde de omvang van het RDM terrein zich tot circa 40 ha. De RDM werd dan ook één van de grootste scheepswerven van Europa, met gedenkwaardige nieuwbouwresultaten als de Simon Bolivar (1925) en de Nieuw Amsterdam (1938). Ook werden er vele complexe onderzeeboten gebouwd. Ondanks deze nieuwbouw, bleef de reparatie-afdeling een belangrijke financiële pijler van het bedrijf.

1944 – 1959 Gouden jaren voor de RDM

In 1944 werd het bedrijf voor een groot deel verwoest, maar na de oorlog herbouwd en gemoderniseerd. Het bedrijf legde zich toe op scheepsreparatie en de bouw van vracht-, tank- en marineschepen, o.a. de bouw van de kruiser “De Zeven Provinciën” (1953). De jaren van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waren gouden jaren voor de RDM. Wel was in de na-oorlogse jaren een tekort aan personeel, zeker toen in 1955 “het s.s. Rotterdam” in aanbouw werd genomen. Dit werd o.a. opgelost door 400 man van Goeree-Overflakkee in dienst te nemen. Hiervoor werd door de RDM een eigen veerboot tussen Middelharnis en Hellevoetsluis ingezet. Vandaar werden het personeel met bussen naar de werf gebracht. Verder  had de RDM een veerboot met een capaciteit van 1300 man varen tussen RDM en Schiemond. Ook de bouw van het zogenaamde Nieuwe Dorp, de uitbreiding van Heijplaat in de jaren 50 en 60 trok personeel aan, omdat in de tijd van grote woningnood de RDM voor een huis kon zorgen.

Tewaterlating SS Rotterdam
Tewaterlating SS Rotterdam

60-er jaren, het tij keert voor de Nederlandse scheepsbouw

Na aanvankelijk zéér gunstige na-oorlogse jaren kwam de Nederlandse scheepsbouw halverwege de jaren 60 in de problemen. Het aandeel van niet-traditionele scheepsbouwlanden met een lager loonniveau, o.a. Japan en Korea, nam sterk toe. De RDM ging zich vanaf die tijd – met ruim 4000 werknemers – meer toeleggen op de defensie industrie en de offshore- en energiesector.

1983 Faillisement

Na verschillende fusies, werd het concern echter nooit een eenheid en op 6 april 1983 werd het faillissement over de RDM uitgesproken. Van de 3180 werknemers bij de RDM in dat jaar werden er 1370 werkloos; een grote klap voor het dorp, waar veel van hen woonden. De nog levensvatbare onderdelen, de afdelingen Marine, Werktuigbouw en Zware Apparatenbouw, werden ondergebracht in een nieuwe vennootschap: RDM Nederland BV, eigendom van de overheid

1987 RDM Technology

De marinebouw kreeg een grote impuls met de opdracht voor het bouwen van onderzeeboten van de Walrus-klasse voor de Koninklijke Marine. Een opdracht voor de levering van onderzeeboten voor Taiwan ging echter onder politieke druk van China niet door. Met het afnemen van het aantal scheepsbouworders en de toename van opdrachten in de sfeer van hoog-technologische apparaten en systemen voor de militaire en energie sector werd de naam in 1987 gewijzigd in RDM Technology.

2002 RDM-terrein gekocht door Havenbedrijf Rotterdam

Op 28 februari 2002 besloot de gemeenteraad van Rotterdam het RDM-terrein te kopen en deze koop te laten uitvoeren door het (toen nog) Gemeentelijk Havenbedrijf (GHR). De overwegingen hierbij waren dat de gemeente met het bezit van het Quarantaine terrein en de Heysehaven met de aankoop van de locatie een aaneengesloten rivierfront-locatie van circa 80 ha beschikbaar kreeg voor herontwikkeling. Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf op 1 januari 2004 en de “boedelscheiding” tussen gemeente en Havenbedrijf komt het RDM-terrein definitief bij het Havenbedrijf.

2006 Nieuwe toekomst voor het RDM-terrein

Mede door de komst van de Tweede Maasvlakte ontstaat er in de stadshavens – Waal/Eemhaven, Rijn/Maashaven, Merwe-Vierhavens en op het RDM-terrein – ruimte voor herordening en vernieuwing. Innovatie is hierbij het sleutelwoord. Samen met marktpartijen realiseren de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam de komende decennia bijzondere, innovatieve woon- en werkgebieden in het stadshavensgebied. in 2006 wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen Havenbedrijf en de Gemeente gesloten waarbij o.a. wordt afgesproken dat het RDM-terrein onder regie van het Havenbedrijf wordt herontwikkeld. Sinds dat moment werd gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het RDM-terrein.

2009 Opening RDM Campus

In 2002 had het Albeda College de voormalige bedrijfsschool van de RDM al overgenomen. Het Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam zagen tezamen potentieel voor de vergane glorie van de oude machineloods en bundelden hun krachten. Deze is vanaf 2007, samen met het omliggende terrein, grondig verbouwd en werd in februari 2009 als Innovation Dock in gebruik genomen door het onderwijs. Op 29 oktober 2009 is de hele campus, inclusief het bedrijvendeel van Innovation Dock en Droogdok – het oude hoofdkantoor, officieel geopend door Prins Willem-Alexander.

2015 RDM Rotterdam

Ook na de opening van de campus ging de herontwikkeling van het RDM-terrein verder. Zo werd de buitenruimte aangepakt en werd het bedrijvendeel van Innovation Dock voorzien van een zwevende kantoorvloer (2012). De Scheepsbouwloods en het Centraal Magazijn (2014), de Dokloodsen en de Onderzeebootloods (2015) vormen het meest recente deel van de herontwikkeling. Met de opening van de gerenoveerde Onderzeebootloods wordt het hele RDM-terrein sinds maart 2015 op de kaart gezet met een nieuwe merknaam: RDM Rotterdam. Onder deze nieuwe merknaam vallen alle onderdelen – Business, Campus & Events – die RDM op de kaart zetten als plek voor innovatie en maakindustrie. Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam blijven hierin de belangrijkste partijen voor het aantrekken van onderwijs en bedrijven en het vormgeven van het totaalconcept. Per 1 januari 2016 is Rotterdam Ahoy aan de lat om de evenementen in de Onderzeebootloods en Congrescentrum te exploiteren.

Inhoud geschiedenis mogelijk gemaakt met input van Cor van Asch, Real Estate Manager bij Havenbedrijf Rotterdam.