Innovation Connector

RDM Rotterdam is a mindset, not a location.”

Stimuleert samenwerking en ondernemerschap

De meerwaarde voor het vestigen van je bedrijf op RDM Rotterdam zit niet alleen in het huren van kantoor- en/of bedrijfsruimte. Het is vooral het innovatieve klimaat dat samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven stimuleert en versterkt. Door te sturen op een gemeenschap vol vindingrijke ondernemers/studenten is het vestigingsklimaat voor innovatieve (maak)bedrijven extra aantrekkelijk.

Innovation Connector – verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Een belangrijk verbindend element hierin is de Innovation Connector. Delian de Gier helpt in haar rol als Innovation Connector bedrijven en het onderwijs om elkaar sneller te vinden, zodat er meer kennis gedeeld wordt, innovaties versnellen en er meer gedeelde successen komen. Ook maakt de Innovation Connector verbinding met de partijen uit het Rotterdamse ecosysteem en kent de juiste ingangen bij de diverse onderwijsinstellingen voor stage- en afstudeervraagstukken

Matchmaking

Of het nu een vraag is van een ondernemer of het onderwijs, alles draait uiteindelijk om matchmaking. Delian kan jou met de juiste persoon in contact brengen of het nu is voor funding, talent scouten, stages, pilot project of juist meer business. Nieuwsgierig naar wat de Innovation Connector voor jou kan betekenen? Neem contact op met Delian de Gier via 06 – 46 14 41 53 of via [email protected] en stel je matchmakingsvraag.