Sluiten

Zoeken op RDMRotterdam.nl

innovationconnector

Aqua Dock

Aqua Dock is een proeftuin voor drijvend bouwen in de Dokhaven van RDM Rotterdam, waar drijvende prototypes van gebouwen en infrastructuur worden ontwikkeld en getest. Aqua Dock bestaat uit een drijvende bouwsteiger met daaraan waterkavels waar experimenten kunnen worden verricht. Bijvoorbeeld met drijfsystemen, drijvende keringen en een drijvende kas, maar ook met drijvende woningen, kantoren of een hotel. Daarnaast biedt Aqua Dock uitgelezen kansen voor crossovers met de op RDM aanwezige maritieme sector.

 

 

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta’s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot een toenemende creativiteit om de leefbaarheid in de delta’s te vergroten. 75% van alle megasteden in de wereld is gebouwd in deltagebieden. Al deze steden hebben een gebrek aan ruimte en staan voor de uitdaging een antwoord te vinden op klimaatverandering en energieschaarste. Bouwen op water is de toekomst. In Rotterdam zien we internationale marktkansen. De stadshavens van Rotterdam bieden ruimte aan kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid om drijvend bouwen samen verder te ontwikkelen.

Rotterdam investeert in de verdere ontwikkeling van kennis over klimaatadaptatie en bouwen op water via programma’s als Rotterdam Climate Proof, Clean Tech Delta en de ontwikkeling van het Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. De Rotterdamse haven wil de meest innovatieve en schone haven van de wereld zijn. Een locatie op het water waar men kan experimenteren, demonstreren en etaleren met maritieme, water- en deltatechnologie past in de doelstellingen van stad en haven om pionier te zijn op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie en slimme groene havens.

 

Aqua Dock is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam. Hierbij zorgen de gemeente en het havenbedrijf voor de aanleg en exploitatie en RDM CoE voor de aansluiting op kennis, onderwijs en onderzoek via de Community of Practice Drijvend Bouwen. Organisaties die al betrokken zijn bij Aqua Dock, zijn Urban Green, TNO en Beladon.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten of gebruikmaken van het Aqua Dock?  Neem contact op met het Innovation Loket via 010 – 252 44 72 of via [email protected].