Sluiten

Zoeken op RDMRotterdam.nl

innovationconnector

Concept House Village

Alle producten die wij gebruiken worden uitgebreid getest voordat ze op de markt komen. Behalve ons meest kostbare bezit; onze woning. Concept House Village (CHV) in Heijplaat brengt hier verandering in. CHV is een testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en gebiedsontwikkeling waarin de bewoners centraal staan. Innovaties op het gebied van bijvoorbeeld materiaalgebruik, technieken, bouwconcepten en -processen leveren een bijdrage aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het is belangrijk dat deze innovaties niet alleen op de tekentafel de gewenste besparing opleveren; juist het testen en monitoren in ‘real life’ situaties, en samen met bewoners, is van groot belang.

Aan en nabij de Corydastraat in het Nieuwe Dorp van Heijplaat zijn een aantal kavels beschikbaar gesteld voor de bouw van prototype woningen. Er worden drie soorten kavels onderscheiden: tijdelijke bouw, permanente bouw en bestaande bouw. De tijdelijke kavels moeten na een aantal jaar weer kaal teruggegeven worden aan Woonbron, de beheerder van dit gebied. Voor permanente bouw wordt de grond aangekocht. Een aantal bestaande woningen wordt door verschillende consortia van CHV gerenoveerd.

Om deel te nemen aan CHV en hier een huis te (ver)bouwen moet voldaan worden aan een aantal eisen:

  • Het huis moet volledig duurzaam zijn. Op economisch, ecologisch, technologisch, sociaal maatschappelijk en juridisch vlak.
  • In het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van de woning wordt de gebruiker centraal gesteld.
  • Het ontwerp moet geschikt zijn voor onderwijs en onderzoek.
  • Er moet een sluitende businesscase worden gepresenteerd. Niet alleen het prototype moet te realiseren zijn, ook aan het vervolg, de opschaling, moet gedacht worden. Het principe moet verkoopbaar zijn.

Partners in CHV zijn o.a. gemeente Rotterdam, Woonbron, Bouwend Nederland, TU Delft, RDM Centre of Expertise, BAM, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) en Building Changes. CHV maakt in 2016 de transitie naar een zelfstandige entiteit (BV), gedragen door de markt, waarin onderzoek en onderwijs gewaarborgd blijven en centraal blijven staan. Zo wordt bijvoorbeeld door RDM Centre of Expertise met de TU Delft een gezamenlijke onderzoeksagenda voor Circulair Bouwen opgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer weten of gebruikmaken van het Concept House Village?  Neem contact op met het Innovation Loket via 010 – 252 44 72 of via [email protected].