Human Capital

IT Campus van start!

De wereld verandert en om bij de te blijven zijn IT-skills steeds belangrijker. De vraag naar goed IT-personeel en de behoefte aan IT-kennis is groot zowel bij werkgevers als bij het onderwijs. IT Campus Rotterdam organiseert de samenwerking tussen deze werelden zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid en de aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent en bedrijven verder worden versterkt.

Op RDM Rotterdam werkt IT Campus Rotterdam fysiek én online aan een programma voor de stad om het netwerk van bedrijven, onderwijs en overheid verder met elkaar te verbinden, met bestaande én nieuwe initiatieven. IT Campus Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs en de lokale overheid. Zij zetten zich in voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam door het verrijken van het onderwijs, verbeteren van digitale vaardigheden en een gezamenlijke IT-agenda.

Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam, onderstreept het belang van het initiatief IT Campus Rotterdam: “Digitalisering is essentieel. Het Havenbedrijf Rotterdam vindt de komst van IT Campus Rotterdam erg belangrijk en doet daarom volmondig mee. Het is van groot belang dat meer opleidingen een IT-component krijgen, want we hebben als Rotterdam veel meer IT-talent nodig: in de logistiek, voor de energietransitie en allerlei andere sectoren.”

Meer informatie kijk op IT Campus Rotterdam