Sluiten

Zoeken op RDMRotterdam.nl

Nieuws

Een toekomstbestendige haven en hogeschool

Hogeschool Rotterdam heeft vandaag haar visie op techniekonderwijs gepresenteerd. Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur, vertelde tijdens een Techniektalentontbijt dat de hogeschool toekomstgericht techniekonderwijs realiseert door verschillende disciplines met elkaar te verbinden, in een ‘contextrijke’ (op de praktijk lijkende) omgeving en in nauwe samenwerking met het Rotterdamse bedrijfsleven. Ron Bormans: “Onze techniekopleidingen zijn goed en degelijk. Met deze visie zetten we een volgende stap en laten we zien wat de huidige tijd van techniekonderwijs vraagt: vormgegeven samen met de praktijk, innovatief en interdisciplinair.” Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf  Rotterdam, onderstreepte de cruciale rol van goed opgeleide techniekprofessionals bij de transitie waar de Rotterdamse haven voor staat. Allard Castelein: “Om de energietransitie en de digitalisering van de logistiek echt verder te ontwikkelen, is personeel met brede competenties noodzakelijk. Maar cruciaal is personeel dat de combinatie techniek en ICT tot kunst heeft verheven. Daarom zijn hbo-studenten van vitaal belang voor de toekomst van de haven.”

 

Techniektalentontbijt

De presentatie vond plaats tijdens het Techniektalentontbijt, georganiseerd voor CEO’s en HR-managers van Rotterdamse haven/techniekbedrijven en de studenten die net bij hen begonnen zijn met praktijkcases en afstudeeronderzoek. Locatie was RDM Rotterdam, de innovatiecampus in de haven, waar bedrijven, onderwijs en onderzoek samenwerken in een contextrijke leerwerkomgeving. Allard Castelein lichtte hier het belang van techniektalent voor de haven toe en ging samen met Ron Bormans in gesprek met een aantal studenten.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van RDM Centre of Expertise

Lees ook het inspirerende artikel van Science Guide