Defensie Materieel Organisatie (DMO)

De Defensie Materieel Organisatie is een ondersteunend onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat voorziet in de ontwikkeling en verwerving, instandhouding en afstoting van materieel voor de Nederlandse krijgsmacht.
Landelijke innovatie ontmoetings- en netwerkplek voor de DMO. De Defensie Materieel Organisatie zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel. De materieelorganisatie is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel.