Gemeente Rotterdam

Innovatiekas Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt samen met marktpartijen en onderwijsinstellingen op RDM Rotterdam aan toepasbare innovaties voor een mooiere, schonere en slimmere stad. Wij initiëren en faciliteren nieuwe technieken en materialen voor de infrastructuur en de buitenruimte. Als de innovatieve oplossingen goed werken, worden ze toegepast in grote, maar ook in kleinere projecten, waarbij kwaliteit en resultaat essentieel zijn. Op deze manier worden er baanbrekende oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken binnen de stedelijke opgaves gerealiseerd.

 

Het innovatieteam van Gemeente Rotterdam wordt gevormd door collega’s van Stadsontwikkeling Ingenieursbureau, -Economie en Stadsbeheer en is gevestigd in de Innovatiekas op kavel 2 in Innovationdock – bedrijven. Door de fysieke aanwezigheid op RDM Rotterdam wordt de samenwerking met de markt en de kennisinstellingen vergemakkelijkt en geïntensiveerd.

Meer informatie:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/innovaties/
https://www.ondernemen010.nl/apps/ondernemen010.nl/innoveren/index.xml

Kavel D2