Digitalisering

X-Laboratory

Het X Laboratory is een enigszins ‘geheimzinnig’ onderzoeks- en ontwikkel Laboratorium voor Robotica Equipment. Het team rondom de voormalige professor van de TU Delft ontwikkelt robot systemen voor een duurzame toekomst. De robotsystemen die zij ontwikkelen dragen bijvoorbeeld bij aan het goedkoper maken van elektriciteit die op zee opgewekt wordt. Dit bereiken zij door het automatiseren van kranen die dan alle stoorbewegingen die ontstaan door wind en golven compenseren. Het X Laboratory verkoopt ontwikkel- en prototyping services, heeft een aantal interessante eigen producten op het gebied van bewegingscompensatie software en onderzoekt nieuwe technieken en ontwerpen die zorgen voor een verdere technologische ontwikkeling.

Het team van het X Laboratory bestaat uit ingenieurs, onderzoekers en getalenteerde studenten die hier opgeleid worden tot top-ingenieurs.