Sluiten

Zoeken op RDMRotterdam.nl

Partners & subsidiënten

Het totaalconcept van RDM Rotterdam wordt vanaf het eerste uur vormgegeven door het Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam en Albeda College/Zadkine vormen de basis van de campus en verzorgen mbo- en hbo-techniekonderwijs op RDM. De evenementen in de RDM Onderzeebootloods en het RDM Congrescentrum worden geëxploiteerd door Rotterdam Ahoy.

Havenbedrijf Rotterdam

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar ruim 30.000 studenten aan hun carrière werken. Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor haar opleidingen en geeft die ook terug. Die praktijk is de wereldstad Rotterdam, het meest dynamische knooppunt van Nederland als het gaat om kenniseconomie, gebiedsontwikkeling, haven en zorginnovatie.

Albeda College en Zadkine

Onder de noemer ‘Helden van Techniek’ verzorgen het Albeda College en Zadkine gezamenlijk het technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Rotterdam. Samen met het bedrijfsleven worden de opleidingen afgestemd op de wensen van en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Rotterdam Ahoy

Rotterdam Ahoy beschikt in haar circa 45-jarig bestaan over een grote dosis aan ervaring met ruim 250 vakprofessionals en is het grootste en meest veelzijdige podium voor live communicatie, business en entertainment van Nederland met jaarlijks tal van aansprekende nationale en internationale vakbeurzen, congressen en evenementen. De kracht van Ahoy ligt in de unieke combinatie van de multifunctionele accommodatie (Sportpaleis, Beurs- & Evenementenhallen en Congres- & Vergadercentrum). Hierdoor is Ahoy in staat meerdere markten te bedienen en de meest omvangrijke en veelzijdige evenementen te huisvesten, te faciliteren en ook zelf te organiseren.

Subsidiënten

De ontwikkeling van RDM Rotterdam is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:
• Europese Unie
• Gemeente Rotterdam
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Economische Zaken / Pieken in de Delta
• Het Platform Beroepsonderwijs
• Platform Bèta Techniek